Bewoners blussen brandje in Borne zelf met tuinslang