Burgemeester legt krans ter nagedachtenis aan omgekomen militairen