Veel belangstelling voor collectief traject asbestdaken saneren